පැරදී ලයිස්තුවෙන් ඇමති වූවෙක් ඒකාබද්දයට එන්න අහයි.. පැත්ත පලාතට නොගන්නැයි දිස්ත‍්‍රික් ප‍්‍රබලයෝ දන්වති..

September 15, 2017 at 10:40 am | lanka C news
පැරදී ලයිස්තුවෙන් ඇමති වූවෙක් ඒකාබද්දයට එන්න අහයි.. පැත්ත පලාතට නොගන්නැයි දිස්ත‍්‍රික් ප‍්‍රබලයෝ දන්වති..

ආණ්ඩුව සමග ගැටුමක් ඇතිකරගත් කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයට එක්වීම සදහා එහි ප‍්‍රබලයෙකුට අමතා ඇති අතර කිසිසේත්ම ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයට එක්කර නොගන්න බව එම ප‍්‍රබලයා දන්වා ඇත.

මෙම ඇමතිවරයා පසුගිය මහ මැතිවණයේදී පරාජයට පත් වී ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත්කරන ලද පුද්ගලයෙක් වන අතර ඒකාබද්දයේ ප‍්‍රබලයා දන්වා ඇත්තේ ඔහු ඒකාබද්දයට එක්කර ගැනීමට ඒකාබද්දයේ සිටින එම දිස්ත‍්‍රික් තරුණ මන්ත‍්‍රීවරුන් ඇතුළු මහජන නියෝජිතයින් දැඩි විරෝධය දක්වන බවයි.

215 views