පැලවත්ත-සෙවනගල සීනි කර්මාන්තශාලා ඈවර කරන්න දැන්වීම් දමයි…

June 1, 2017 at 6:39 am | lanka C news
පැලවත්ත-සෙවනගල සීනි කර්මාන්තශාලා ඈවර කරන්න දැන්වීම් දමයි…

ලංකා සීනි සමාගම ඈවර කිරීම සදහා පුවත්පත් හා ගැසට් නිවේදනවල ප‍්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස මහාධිකරණය විසින් නියෝග කර ඇත.

මෙම නියෝගය කර ඇත්තේ ගල්ඔය වැවිලි සමාගමට මුදල් නොගෙවීම නිසා වන අතර අධිකරණ නියෝගය අනුව පැලවත්ත හා සෙවනගල සීනි සමාගම් ඈවට කෙරනු ඇත.

465 views
Main News