පෑවිල්ලෙන් බලාගාර ජලාශ හිදේ.. අඛණ්ඩ විදුලිය දීම අභියෝගයක්..

July 6, 2019 at 5:30 pm | lanka C news
පෑවිල්ලෙන් බලාගාර ජලාශ හිදේ.. අඛණ්ඩ විදුලිය දීම අභියෝගයක්..

රට පුරා බලපා ඇති වැසි රහිත කාලගුණය නිසා විදුලි බලාගාර ජලාශවල ජල මට්ටම වේගයෙන් පහල යමිත් තිබේ.

මේ තත්වය මත විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමේදි දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වන බව විදුලි බල හා පුනර්ජනණිය බල ශක්ති අමාත්‍යංශය කියයි.

මේ නිසා හැකි තාක් විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්නැයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලන බවද අමාත්‍යංශය කියා සිටී.

73 views
Main News