පිටකොටුවේ මහ ගින්නක්…

June 9, 2021 at 8:01 am | lanka C news
පිටකොටුවේ මහ ගින්නක්…

පිටකොටුව වේල්ල වීදියේ පිහිටි සිවු මහල් ගොඩනැගිල්ලක විශාල ගින්නක් හටගෙන ඇත.

එය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවන රථ පහක් යොදවා ඇති ඇතැයි කොළඹ නගර සභාව සඳහන් කරයි.

22,836 views
Main News