පිටකෝට්ටේ එජාප මූලස්ථානය ඉදිරියේදී අයෙක් සිරුරට ගිනි තබාගනී…

March 15, 2019 at 1:20 pm | lanka C news
පිටකෝට්ටේ එජාප මූලස්ථානය ඉදිරියේදී අයෙක් සිරුරට ගිනි තබාගනී…

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ නිල වෘත්තීය සමිතිය වන ජාතික සේවක සංගම් මූලස්ථානය ඉදිරිපිටදී පුද්ගලයෙකු සිය සිරුරට ගිනි තබාගෙන තිබේ.

පිටකෝට්ටේ පිහිටි එම සංගම් මූලස්ථානය ඉදිරියේදී මෙම ගිනි තබා ගැනීම සිදු ව ඇත.

ගිනි තබා ගැනීමෙන් තුවලා ලද පුද්ගලයා රෝහල්ගත කර තිබේ.

63 views
Main News