පිටස්තරයින් ක‍්‍රිකට් කණ්ඩායමට හැදිහත් වෙනවා.. කෝකියන් ගොඩයි..- ශ‍්‍රී ලංකා පුහුණුකරුගෙන් ප‍්‍රබල චෝදනාවක්..

August 21, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
පිටස්තරයින් ක‍්‍රිකට් කණ්ඩායමට හැදිහත් වෙනවා.. කෝකියන් ගොඩයි..- ශ‍්‍රී ලංකා පුහුණුකරුගෙන් ප‍්‍රබල චෝදනාවක්..

පිටස්තර පුද්ගලයින් ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කටයුතුවලට මැදිහත් වෙමින් සිටින්නේ යයි දඹුල්ලේදී ලද පරාජයෙන් පසු අදහස් පල කරමින් ‘නික් පෝතස්’ ශ‍්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු චෝදනා කරයි.

ක‍්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කෝකින් වැඩි වී ඇති බවද බවසන ඔහු සෑම තරගයකටම අලුත් ක‍්‍රීඩකයින් එක් කරන නිසා ක‍්‍රීඩකයින් සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත අවධානයකින් කැඩ කිරීමට අපහසු යයිද කියා සිටී.

සමහර තෝරා ගැනීම් වැරදි බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් චෝදනා කල අතර කණ්ඩායමේ පුහුණුකාර ධුරය දරන අතරතුර පුහුණුකරුවෙකු විසින් මෙතරම් දැඩි ලෙස ක‍්‍රිකට් පරිපාලනයට විවේචනය එල්ල කලේ මුල් වතාවටයි.

60 views