පුංචි කාර් ගත්තද.. වාහන ආනයනය 51%ට ඇද වැටේ…

January 16, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
පුංචි කාර් ගත්තද.. වාහන ආනයනය 51%ට ඇද වැටේ…

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කර ඇති නවතම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ 2016 සැප්තැම්බර මාසයේ මෙරටට මෝටර් රථ ආනයන වියදම 2015 වසරේ සැප්තැම්බරයට සාපේක්ෂව 51.9% කින් පහළ ගොස් ඇති බවකි.

ඩොලර් මිලියන 126.2ක් ලෙස දැක්වුනු 2015 සැප්තැම්බරයේ වාහන ආනයන වියදම 2016 සැප්තැම්බරයේ දැක්වෙන්නේ ඩොලර් මිලියන 60.8ක් ලෙසයි.

එම වාර්තාව අනුව 2015 ජනවාරි-සැප්තැම්බර් කාලයේදී වාහන ආනයනය ඩොලර් මිලියන 1,030.9 ක් වී ඇති අතර 2016 ජනවාරි-සැප්තැම්බර් කාලයේදී එම වියදම ඩොලර් මිලියන 607.9කි. එය 41% ක පහල යාමකි.

107 views