පුද්ගලික විදුලිය මිලට ගැනීමෙන් විදුලි බිල ඩබල් වෙයි..

April 6, 2019 at 12:40 pm | lanka C news
පුද්ගලික විදුලිය මිලට ගැනීමෙන් විදුලි බිල ඩබල් වෙයි..

රට තුළ ඇතිව තිබෙන විදුලි අර්බුදය අවසන් කිරීම සඳහා රජය විසින් පුද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය මිලට ගැනීමට තීරණය කිරීම නිසා විදුලි ඉදිරියේ දී පාරිභෝගිකයන් සඳහා විදුලි බිල දෙගුණයකින් පමණ ඉහළ යනු ඇති බවට වාර්තා වේ.

මේ වන විට පුද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 30ක මුදලක් ඒකකයක් සදහා ගෙවීමට විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

සාමාන්‍යයෙන් ඒකකයක් නිපදවීමට මණ්ඩලය වැය කරන්නේ රුපියල් 18 ක මුදලක් වන අතර වර්තමානයේ විදුලි බිල එම මට්ටමේ පවතින්නේ ඊට සාපේක්‍ෂවයි.

නමුත් පුද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 30ක් පමණ වූ මුදලකට ලබා ගැනීමට සිදු විමත් සමගින් විදුලි බිල අනිවාර්යෙන්ම ඉහල නගිනු ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

140 views
Main News