පුරෝකනන පූචානම් හාන්සියි.. 2016 ආර්ථික වර්ධනය 3.9%ට වැටේ.. අලූත්ම වාර්තාව මෙන්න..

December 19, 2016 at 3:00 pm | lanka C news
පුරෝකනන පූචානම් හාන්සියි.. 2016 ආර්ථික වර්ධනය 3.9%ට වැටේ.. අලූත්ම වාර්තාව මෙන්න..

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ එනම් 2005 සිට 2014 දක්වා වාර්ෂිකව 6% වඩා රටේ සමස්ථ දල දේශිය නිෂ්පාදනය වර්ධනය පවත්වාගෙන ගිය අතර මේ වන විට දිගින් දිගටම එම ආර්ථික වර්ධන වේගය අඩුවීමට පටන් ගෙන තිබේ.

2016 තුන් වන කාර්තුව අවසානයෙදි රටේ දල දේශිය නිෂ්පාදනය 3.9% දක්වා පහතට වැටි ඇති බව අගමැතිවරයා යටතේ ඇති ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිකුත් කල අලුත්ම වාර්තාව මගින් පැහැදිලි වේ.

මෙම මස 15 වෙනිදා නිකුත් කල මෙම අලුත්ම වාර්තාව අනුව 2015 තෙවන කාර්තුව සඳහා පසුගිය වසරේ තෙවන කාර්තුවට වඩා 4.1% වර්ධනයක් ලබා තිබුනත් මෙම වසරේ මුල් මාස 9 හා සංසන්දනාත්මකව බලන විට ඒ තුල ලබා ඇති සමස්ථ ආර්ථික වර්ධන වේගය 4% වඩා පහල එනම් 3.9% පමණ අඩු මට්ටමේ පවති.

රජය 2016 වසර සඳහා ඇස්තමේන්තු කොට ඇති ආර්ථික වර්ධනය 5.2% ක් වුවත් ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් එනම් 4% වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් 2016 වසරේ ආර්ථික වර්ධනය වන ආකාරය තුන්වන කාර්තුවේ ප්‍රතිඵලය අනුව පැහැදිලි වේ.

මැතිවණ කාලයේදී එජාප හිතවත් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව විශ්වාසය පලකලේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා යටතේ මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයට වඩා වැඩි ආර්ථික සංවර්ධනයක් සිදුවී රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගය මහින්ද යුගයට වඩා ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන යෑමට රනිල්-මෛත්‍රී ආණ්ඩුවට හැකියාව ඇති බවටයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය පැවති වසර 10 ය කාලය තුල සමස්ථ ආර්ථිකය දියුණු කරමින් තුන්වන ලෝකයේ රටක් වූ ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සංවර්ධිත රටක් බවට පත් විය.

254 views