පුල්මුඬේ, ගෝමරන්කඩවල බුදුපිලිමවලට ප‍්‍රහාර.. වැලිඔය බුදු පිලිමයට කලූතෙල් වත්කරයි..

January 8, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
පුල්මුඬේ, ගෝමරන්කඩවල බුදුපිලිමවලට ප‍්‍රහාර.. වැලිඔය බුදු පිලිමයට කලූතෙල් වත්කරයි..

පුල්මුඬේ, ගෝමරන්කඩවල, උප්පුවේලි, මොරවැව ප‍්‍රදේශයන්හි ඉදිකර තිබූ බුදු පිලිම කිහිපයකට කිසියම් පිරිසක් විසින් පහරදීමක් සිදු කර තිබේ.

වැලිඔය පන්සලේ බුදුපිලිමයටද පිරිසක් විසින් කලූ තෙල් වත්කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැලිඔය පන්සලේ විහාරාධිපති හිමියන් පොලීසියට පැමිණිලි කිරීමට නියමිතව ඇති අතර කවුරුන් විසින් මෙය සිදු කලේ දැයි පැහැදිලි නැත.

41 views
Main News