පෙබරවාරි අගමැති ගිය ඕස්ට්‍රේලියාවට මැයි මාසයේදී ජනාධිපති යයි.. ඕස්ට්‍රේලියා නිවේදනය කියන්නේ මිනිස් ජාවාරම් සාකච්ඡාවකටලූ.. නිවේදන මෙන්න..

May 25, 2017 at 12:31 am | lanka C news
පෙබරවාරි අගමැති ගිය ඕස්ට්‍රේලියාවට මැයි මාසයේදී ජනාධිපති යයි.. ඕස්ට්‍රේලියා නිවේදනය කියන්නේ මිනිස් ජාවාරම් සාකච්ඡාවකටලූ.. නිවේදන මෙන්න..

2016 පෙබරවාරි 13 වෙනිදා සිට 17 වෙනිදා දක්වා ශ්‍රිලාංකාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිල සංචාරයක යෙදුන බව ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරයි. එම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ මෙම සංචාරයේ අරමුණ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රීලංකාවේ අතර පවතින වසර 70 ක් පැරණි අන්නෝන්‍ය මිතුරුකම වැඩි දියුණුව සහ ඒ හරහා ආර්ථික සංවර්ධන දෙරට අතර වර්ධනය කර ගැනිමයි.

එමෙන්ම එහිදි ශ්‍රිලාංකාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉදිරියේදී සංවර්ධනයට අදාළ මෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාවට අදාළ ගිවිසුම් කිහිපයකට අත්සන් කරන බව ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති කාර්යාලය නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කොට ඇත. නිවේදනය මෙතනින්

ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ශ්‍රි ලාංකාවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සංචාරය සම්බන්ධ නිකුත් කල නිවේදනයේ ද සඳහන් වන්නේ ශ්‍රිලාංකාවේ ජනාධිපති මැයි මස 24-26 දක්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංචාරයක යෙදෙන බවත් එය ශ්‍රීලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයකු ප්‍රථම වරට එම රටට පැමිණෙන බවත් එහි අරමුණ පෙබරවාරියේදී ශ්‍රිලාංකාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැමිණ කරන ලද සාර්ථක සංචාරය තවත් ශක්තිමත් කිරීමක් බවයි.

එමෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රීලංකාවේ අතර පවතින වසර 70 ක් පැරණි අන්නෝන්‍ය මිතුරුකම වැඩි දියුණුව සහ ඒ හරහා ආර්ථික සංවර්ධන දෙරට අතර වර්ධනය කර ගැනිමයත් ඊට අමතරව මිනිස් ජාවාරම සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමටත් ය යන්න ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති කාර්යාලය නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කොට ඇත. නිවේදනය මෙතනින්

331 views
Main News