පෙරහැරකට වාහනයක් දීම ගැන TBගෙන් ප‍්‍රශ්න කිරීම ගැන මල්වතු-අස්ගිරි නාහිමිවරුන්ගෙන් විරෝධය පල කෙරේ..

May 29, 2018 at 8:40 am | lanka C news
පෙරහැරකට වාහනයක් දීම ගැන TBගෙන් ප‍්‍රශ්න කිරීම ගැන මල්වතු-අස්ගිරි නාහිමිවරුන්ගෙන් විරෝධය පල කෙරේ..

පසුගිය රජයේ සංස්කෘතික ඇමතිවරයාව සිටිමින් ආගමික කටයුතු සදහා රජයේ වාවනයක් ලබා දීම සම්බන්දයෙන් ටී.බී. ඒකනායක මහතාගෙන් පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් ප‍්‍රශ්න කිරීම ගැන මල්වතු හා අස්ගරි පාශ්න්‍යද විරෝධය පල කරයි.

හිටපු ඇමතිවරයාගෙන් ඊයේ දිනයේ මේ සම්බන්ධයෙන් පැය හතරක පමණ කාලයක් ප‍්‍රශ්න කරන ලදී.

37 views
Main News