පොල් වගාව දියුණු කරන්න උපදෙස් සහ අධාර…

June 24, 2017 at 2:03 am | lanka C news
පොල් වගාව දියුණු කරන්න උපදෙස් සහ අධාර…

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් වගාව දියුණු කීරීමට පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය පියවර ගෙන ඇත. එහිදී අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම සහ මේ දිනවල මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් වගා ආශ්‍රිතව පැතිර යන රතු කුරුමිණි උවදුර මැඩලීමට රතු කුරුමිණි උගුල් බේදා දීමට නියමිත බව පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසයි.

මෙහිදී මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය, වරුණගම, හදපානාගල, පුබුදුවැව සහ ආදාවෙලයාය යන ප්‍රදේශයන් වල ගොවීන් සදහා මෙම වැඩ සටහන එලැබෙන විසිහත් වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කීරීමට නියමිත අතර එහිදී ගොවින් දහසකට මෙම සේවාව ලබා දිමට නියමිතයි.

මෙම උපකරණ අවශ්‍ය පුද්ගලයන් පොල් සංවර්ධ මණ්ඩලයේ වැල්ලවාය හදපානාගල කාර්යාලය විමසන ලෙසද පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වැල්ලවාය කාර්යාලය වැඩි දුරටත් දැනුම් දෙයි.

– ජයන්ත වීරසේකර

154 views
Main News