පොලිතින් කිලෝවකට රුපියල් 10ක බද්දක්…

November 9, 2017 at 3:52 pm | lanka C news
පොලිතින් කිලෝවකට රුපියල් 10ක බද්දක්…

පොලිතින් නිෂ්පාදන අධෛර්යට පත් කිරීස සදහා සෑම පොලිතින් කිලෝවක් සදහාම රුපියල් 10ක බදු මුදලක් අය කරන බව අයවැය යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කරමින් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා පැවසීය.

10 views

One Comment to “පොලිතින් කිලෝවකට රුපියල් 10ක බද්දක්…”

  1. saman says:

    v good

Main News