පොහොට්ටු අයවැයක් පරාදයි..

December 13, 2019 at 5:30 pm | lanka C news
පොහොට්ටු අයවැයක් පරාදයි..

පළාගල ප්‍රාදේශිය සභාව ශ්‍රි ලංකා ‌පොදුජන ‌පෙරමු‌ෙනේ පාලනයක් සහිත ප්‍රාදේශිය සභාවකි.

සභාපති පාලක ආර්.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා 2020 ‌වෙනු‌වෙන් අය වැය ‌යොජනා ඉදිරිපත්කල අතර ඒක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති ‌පෙරමුණ හා ශ්‍රි ලංකා ‌පොදුජන ‌පෙරමුණේ මන්ත්‍රිවරයෙකුද සමග ඒක්ව ඊට විරුද්දව ඡුන්දය දුන්හ. ‌

මෙම ජනතා වාදි ‌‌නොවන 2020 අය වැය පරදය පරාදය කල බව පලාගල ප්‍රාදේශිය සභාවේ විපක්ෂ නායක සුරංග රත්නායක මහතා ‌‌ පැවසිය.

ශ්‍රි ලංකා ‌පොදුජන ‌පෙරමු‌ෙනේ මංත්‍ වරුන් 05ක් හා හා ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් ‌02ක් පක්‍ෂව ඡන්දය ලබා දි ඇති අතර විපක්ෂව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මංත්‍රිවරුන් 06 ජනතා විමුක්ති ‌පෙරමුණු මංත්‍රි වරයා හා ශ්‍රි ලංකා ‌පොදුජන ‌පෙරමු‌ෙනේ ජයන්ත රාජපක්ෂ මංත්‍රි වරයා ඡන්දය ලාබාදිමෙන් ඡන්ද 8ක් විපක්ෂව ලැබිම නිසා 2020 අයවැය ආණ්ඩු පක්ෂය පරාද විය.

284 views

3 Comments to “පොහොට්ටු අයවැයක් පරාදයි..”

 1. David Milli-banda says:

  Dissolve and go for a re-election

 2. Sam - Canada says:

  පළාගල ප්‍රාදේශිය සභාව? පළාගල නම අදමයි ඇහුවෙත්
  මොකෝ මේක ජාතික ප්‍රශ්නයක්ද ?
  What a “news” ? Who cares ?

 3. ruwan says:

  ජනතා හිතවාදී නොවන මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යැවීමේ පළමු පියවර.

Main News