ප‍්‍රාදේශීය සභා විසිරුවා වසර දෙකක් කල කොමසාරිස් පාලනය සාර්ථකයි..

August 27, 2017 at 7:24 am | lanka C news
ප‍්‍රාදේශීය සභා විසිරුවා වසර දෙකක් කල කොමසාරිස් පාලනය සාර්ථකයි..

උ​තුරු නැගනහිර පලාත් හා උතුරුමැද ​ පලාත්වල පලාත්පාලන ආයථන හා තොරාගත් ප්‍රදේශවල පලාත් පාලන ආයථනයන්හි ප්‍රදේශයන්හි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමේ වැඩසටහන වු NELSIP නෙසල්ෆ් හි ( 2009 වසරේ දි යුද්ධයෙන් පසු සැලසුම් කර 2010දි ආරම්භවිය) පසුවිපරම උගත් පාඩම් මැයෙන් පාලාත් සභාහා පාලාත් පාලන ආයථන අතර අත්දැකිම් හුවමාරුව දඹුල්ල දිගම් පතහා අලියා අලියා හොටලයෙදි පැවැත්විණි .

​මෙම වැඩසටහනට මුළ්‍ය ආධාර ලෝක බැංකුවෙන් හා ඔස්ට්‍රෙලියානු රජයෙන් ලබා දි අති අතර එහි වියදම ඇමැකානු ඩොලර් බිලියන 4600ක් වියදම් කරමින් සිදුකල බව ද එම ආයථන වලින් සිදුකල වැඩකටයුතු අධිකෂණය හා විගනනය සදහා නව මුහුණු වරක් යටතේ ජනතා විගනනය නමින් ජනතා සංවිධාන මගින් විගගනය කර ඇති අතර ​එහි ප්‍රගතිය හා ජනතා නියොජිතයින් නොමැතිව සිදුකල ව්‍යාපෘතිවල සාර්ථකත්වය ඇගයිම කලේය.

මෙම වැඩයයහනේ අවසන් දිනය පාලාත්සභා සහා පලාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්ථාෆා මහතා සම්බන්ධ විය. ඒ මහතා අතින් පලාත්ව්‍ පාලන ආයථන සිදුකල ව්‍යාපෘති ඇයිමේ සහතික ලබා දුන අතර පැමිණි සිටි ලේකම් වරුන් පලාත් පාලන නිලධාරින් අමතමින් අමාත්‍ය වරයා මෙසේ පැවසිය.

පලාත්පාලනය සදහා සියයට 25ක් කාන්තා නියොජනක් ලබාදිමෙන් පාලත් පාලන ආයථන වල දූෂණය අවම වන බවද ඉන්දියවේ මෙම ක්‍රමය අන්ගමනය කිරිමෙන් සාර්ථක ප්‍රථිපල ලබාගෙන හැකි බවද පැවසිය . වසර දෙදක් පමණ කාලයක් ජනතා නියොජිතතයින් නැතිව නිලධාරින් පාලනය කල පාලත් පාලන ආයථනවල සාර්ථකත්වයක් ඇතිබවත් ඒය නිසි ඇගයිමට ලක්නොවුණ බවද ඔහු පැවසිය

– මහින්ද උදයසිරි රත්නායක

125 views
Main News