ප‍්‍රිමා පිටි මිල වැඩි කර ඇත්තේ අවසරයකින් තොරවයි.. පාරිභෝගිකයෙන් නඩු..

September 2, 2018 at 12:40 pm | lanka C news
ප‍්‍රිමා පිටි මිල වැඩි කර ඇත්තේ අවසරයකින් තොරවයි.. පාරිභෝගිකයෙන් නඩු..

පිටි මිල වැඩිකිරීම සම්බන්දයෙන් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරීය වෙත යොමු කරන ලද ලිපියක් මෙහි දැක්වෙයි.

අනුර මැද්දෙගොඩ මහතා
සභාපති
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරීය
කොළඔ 02.

සභාපතිතුමනි

තිරිගුපිටි(බහාලුම්) සදහා වන පාලන මිල වහා ක්‍රියාත්මක කරන්න.

2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරීපනතේ 20(5) වගන්ති යට‌ෙත්  පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් 2015 පෙබරවාරි 20 වන දින සාදන ලද  අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක  1902/55 යටතේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද නියෝග අංක 31 ට අනුව තිරිගු පිටි(බහාලුම්)සදහා රුපියල් 87 ක පාලන මිලක් නියම කොට තිබියදී ඔබ අධිකාරියේ අනුමැතියකින් තොරව 2018 සැප්තැම්බර් පළමු දින සිට තිරිගු පිටි කිලෝ එකක මිල රුපියල් 5 කින් වැඩි කිරීමට ප්‍රීමා ලංකා සමාගම කටයුතු කොට ඇත.

වතු කරයේ ජීවත්වන ජනතාවට හා දිවයින පුරා ජීවත්වන ජනතාවට ජීවත්වීම සදහා සහනයක් ලෙස 2015 වසරේදී තිරිගු පිටි සදහා වන මෙම පාලන මිල රජය විසින් නියම කරන ලදී. රජයේ එම අභිලාෂය තවදුරටත්  සාක්ෂාත් කිරීම ඔබ අධිකාරිය වෙත නීතියෙන් පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක  1902/55 ට අනුව අංක 31 වන නියෝගය කඩ කරමින් තිරිගු පිටි(බහාලුම්) වැඩි මිලට විකිණීම සිදුකරනු ලබන වෙළෙන්දන් වෙත නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. එසේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබ අපොහොසත් වුවහොත් ඔබට එරෙහිව නීති මගින් කටයුතු කිරීමට අප සංවිධානය කටයුතු තරන බව තව දුරටත් දැනුම් දෙමු.

 රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

180 views
Main News