බඩු මිල වැඩිවීම, උද්ධමනය වැඩිවීම, රටේ මුදල් නැතිවීම, රැකියා නැතිවීම වරද රාජපක්‍ෂගේ – චන්ද්‍රිකා

April 29, 2017 at 7:06 am | lanka C news
බඩු මිල වැඩිවීම, උද්ධමනය වැඩිවීම, රටේ මුදල් නැතිවීම, රැකියා නැතිවීම වරද රාජපක්‍ෂගේ – චන්ද්‍රිකා

මේ රටේ බඩු මිල වැඩිවීම, උද්ධමනය වැඩිවීම, මුදල් නැතිවීම, රැකියා නැතිවීම සිදුව ඇත්තේ රාජපක්‍ෂ රජය විසින් කල වැරදි වැඩ නිසා බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය පවසයි.

345 views
Main News