බණ්ඩාරවෙලම කළුවේ.. කඩ සාප්පු වසා දමා දැවැන්ත හර්තාලයක්..

June 28, 2017 at 11:20 am | lanka C news
බණ්ඩාරවෙලම කළුවේ.. කඩ සාප්පු වසා දමා දැවැන්ත හර්තාලයක්..

උමාඔය යෝජනා ව්‍යාපෘතියට විරුද්දව බණ්ඩාරවෙල නගරයේ මේ වන විට දැවැන්ත හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වෙමින් තිබේ.

කඩ සාප්පු සියල්ලම පාහේ වසා තිබෙන පුද්ගලික බස් කිසිවක් ධාවනය නොවෙයි. තොග වෙළෙදපල, එළවළු වෙළෙදපල ආදියද වසා දමා තිබේ.

පාසැල්වලට සිසුන් සහභාගීතවයද ඉතා අවම මට්ටමක වෙයි. පාසල් වෑන් රථද හර්තාලයට එක්ව සිටිති. බණ්ඩාරවෙල නගරයේ මෙන්ම ආසන්න මාර්ග දෙපසද සෑම තැනකම කළු කොඩි ඔසවා ඇත.

විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලා සිටින්නේ හානි වූ ජනතාවන් සහන දීම, ජල කාන්දුව නැවැත්වීම, උමගේ ඉදිරි කටයුතු කිරීමට පෙර පරිසර හානි අවම කිරීමට පියවර ගැනීම ආදී කාරණාය.

92 views