බත්තරමුල්ලේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ගිනිගනී..

January 28, 2021 at 9:51 pm | lanka C news
බත්තරමුල්ලේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ගිනිගනී..

බත්තරමුල්ලේ පිහිටි සිව්මහල් ගොඩනැගිල්ලක ගිනි ගැනීමක් ඇතිවී තිබේ.

එය නිවා දැමීම සඳහා මේ වන විට ගිනි නිවන සේවාවන් කටයුතු කරමින් සිටියි.

15,474 views