බදුල්ල-චෙන්කලාඩි මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරයි..

February 21, 2017 at 2:39 am | lanka C news
බදුල්ල-චෙන්කලාඩි මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරයි..

බදුල්ල – චෙන්කලාඩි මහා මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීම ශ‍්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක, උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් බදුල්ලේ දී සිදු කෙරිණි.

උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ ක‍්‍රියාත්මක මෙම මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් බිලියන 21 කි. සංවර්ධනය කරන මාර්ගයේ දුර කි.මි 147 කි.

– රජිත සමරසූරිය

24 views

One Comment to “බදුල්ල-චෙන්කලාඩි මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරයි..”

  1. shantha dissanayake KURU says:

    they have got the commission

Main News