බස්නාහිර රාජ්‍ය ඇමතිගේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය හෙලිවෙයි.. අධිකරණයට පෙත්සම සූදානම්..

May 13, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
බස්නාහිර රාජ්‍ය ඇමතිගේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය හෙලිවෙයි.. අධිකරණයට පෙත්සම සූදානම්..

බස්නාහිර පළාත් නියෝජනය කරන රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුට හිමි ඇමරිකානු පුරවැසිකමක් සම්බන්ධයෙන් මනාප ලයිස්තුවේ ඊළගට සිටින පුද්ගලයින් විසින් හෙලි කරගෙන තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතා ඉක්මනින් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනු කිරීමට නියමිත යයිද දැනගන්නට ඇත.

අදාල රාජ්‍ය ඇමතිවරයා තම ද්විත්ව පුරවැසි භාවය වසන් කිරීම සදහා මාධ්‍යවේදීන්ට විවිධ ආකාරයේ සන්තෝසම් පුදමින් සිටින්නේ යයිද වාර්තා වෙයි.

27 views
Main News