බස් ගාස්තු සියල්ල ඉහලට.. සම්පූර්ණ ගාස්තු වැඩකිරීම් විස්තරය මෙන්න..

June 23, 2017 at 6:53 pm | lanka C news
බස් ගාස්තු සියල්ල ඉහලට.. සම්පූර්ණ ගාස්තු වැඩකිරීම් විස්තරය මෙන්න..

ජුලි මස පළමු වැනිදා සිට සිදු කෙරෙන 6.28%කින් පස් ගාස්තු ඉහල නැංවීමට අදාල නව බස් ගාස්තු ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් ප‍්‍රසිද්ධ කර ඇත.

අවම ගාස්තුවද රුපියල් 9.00 සිට රුපියල් 10.00 දක්වා ඉහළ නැවෙයි.

අධිවේගී මාර්ගයන්හි ගාස්තු ඉහළ නංවා ඇත්තේ මෙසේය.

කොළඹ – මාතර 530
කඩුවෙල – ගාල්ල 430
කඩවත – මාතර 540
කඩවත – ගාල්ල 440
මහරගම – ගාල්ල 410
මහරගම – මාතර 500
කඩුවෙල – මාතර 520

888 views
Main News