බස් වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි…

December 3, 2016 at 12:10 am | lanka C news
බස් වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි…

පුද්ගලික බස් රථ සංගම් කිහිපයක් විසින් පවත්වන ලද වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටවන්න තීරණය කර තිබේ.

තම ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සාකච්චා කිරීමට අද දිනයේ ජනාධිපතිවරයා විසින් සාකච්චාවක් ලබා දීම නිසා තාවකාලිකව වර්ජනය අත්හිටවූ බව බස් සංගම් කියති.

52 views
Main News