බැංකු පොලිය ඉහල දැමේ..

July 7, 2022 at 8:40 am | lanka C news
බැංකු පොලිය ඉහල දැමේ..

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) පදනම් අංක 100 බැගින් පිළිවෙළින්, 14.50% සහ 15.50% තෙක් ඉහළ දැමීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය දැනට පවතින 4.00% මට්ටමේ ම පවත්වා ගෙන යාමටද තීරණය කර ඇත.

107,996 views

One Comment to “බැංකු පොලිය ඉහල දැමේ..”

  1. සහොදරය says:

    රජයෙ සේවකයන් ට පඩි ගෙවන්න රුපියල් හොයනවා , තව නඩත්තු කරමු අපි නෙති බනේ රජයෙ සේවකයන් පෝලිම ට

Main News