බැදුම්කරේ ඇත්ත එලිවුණාම දුවන්න පාරවල් මදිවෙයි.. – සේනසිංහ

October 31, 2016 at 4:40 pm | lanka C news
බැදුම්කරේ ඇත්ත එලිවුණාම දුවන්න පාරවල් මදිවෙයි.. – සේනසිංහ

බැදුම්කර සිදුවීමේ ඇත්ත එළියට ආ දාට කෝප් සභාපති හදුන්නෙත්තිට දුවන්න පාර මදිවෙනු ඇතැයි සුජීව සේනසිංහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

’අපේ මතය කියන්න කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති ඉඩ දුන්නේ නෑ. එනිසා මේ ගැන උසාවි ගිහින් අපි ඇත්ත නැත්ත කියනවා. ඇත්ත කියපු අපට කෝප් සභාපති නැතිවෙන්න ගැහුවා. එත් ඇත්ත කවද හරි එළි වෙනවා. අන්න එදාට දුවන්න පාරවල් මදි වෙයි’ යයිද ඔහු කියා සිටී.

187 views