බැදුම්කර අරක්කු ෆැක්ටරියට එරෙහිව නැගෙනහිර විරෝධතා..

April 8, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
බැදුම්කර අරක්කු ෆැක්ටරියට එරෙහිව නැගෙනහිර විරෝධතා..

බැදුම්කර මංකොල්ලය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇති සමාගම විසින් කල්කුඩාහි ඉදිකරමින් ඇති අරක්තු කර්මාන්තශාලාවට එරෙහිව අද මඩකලපුටව්දී විරෝධතාවක් පැවැත්වින.

විරෝධතාකරුවන් දිසාපතිනියට සංදේශයක් බාරදෙමින් කියා සිටියේ මත් ද්‍රව්‍යන් නිෂ්පාදනය කර්මාන්ත ඉදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් නැගෙනහිර ජනතාව දැඩි විරෝධය පල කරන බවයි.

69 views