බැදුම්කර ඇලෝසියස් අප්පොච්චාට-පුතාට අක්කර 450ක රජයේ වතු යායක් පවරා දෙයි.. මසක කුලිය රුපියල් 18 (දහඅට)යි..

April 1, 2019 at 10:00 am | lanka C news
බැදුම්කර ඇලෝසියස් අප්පොච්චාට-පුතාට අක්කර 450ක රජයේ වතු යායක් පවරා දෙයි.. මසක කුලිය රුපියල් 18 (දහඅට)යි..

මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇති පර්පෙච්චුවල් ට‍්‍රෂරීස් සමාගමේ සභාපති ජෙෆ්රි ඇලෝසියස්ට හා ඔහුගේ පුතු සමාගමේ හිමිකරු අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට වත්මන් රජය විසින් අඩු බද්දට කඳපොල මහකුදුගල් තේ වතු යාය ලබා දී ඇති බවට වාර්තා පල වෙයි.

අක්කර 450ක වතු යායක් වූ මෙය මසකට රුපියල් 8000ක ඉතා අඩු මුදලකට තිස් වසරක කාලයක් සදහා පවරා දී ඇති බවද සදහන්ය. එනම් අක්කරයක් මසකට රුපියල් 18කටයි.

2015 වසරේදී වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම පවරා දීම සිදු කර ඇති බවත් ඒ අනුව 2045 දක්වා වතුයාය අලෝසිසියස් පාලනය යටතේ පවතිනු ඇති බවත් වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

173 views