බැදුම්කර කුමක්ද.. මගඩිය කුමක්ද.. හරියටම දන්න කෙනෙක් සරල සිංහලෙන් පහදයි..

March 1, 2017 at 7:03 am | lanka C news
බැදුම්කර කුමක්ද.. මගඩිය කුමක්ද.. හරියටම දන්න කෙනෙක් සරල සිංහලෙන් පහදයි..

ප‍්‍රශ්නගත බැදුම්කර මගඩිය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ පැවති උත්සවයක් අමතමින් ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඒ. විජේවර්ධන මහ බැංකුවේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා අදහස් පල කලේය.

ඉතා සරල ලෙස මෙම සිදුවීම හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා පැහැදිලි කරනු ලැබුවේ ‘බැඳුම්කර අන්දරය’ නමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරි රුසිරිපාල තෙන්නකෝන් මහතා රචනා කළ කෘතිය එලි දැක්වීමේ උත්සවයේදීය.

1,679 views

9 Comments to “බැදුම්කර කුමක්ද.. මගඩිය කුමක්ද.. හරියටම දන්න කෙනෙක් සරල සිංහලෙන් පහදයි..”

 1. Perera says:

  බැදුම්කර මගඩිය හරියටම අහගන්නවා නම් යන්න mara ලගට. මගඩි නම් mara . මගඩි mara, මගඩි mara, මගඩි mara

 2. රංග says:

  මෑත කාලයේ මම දැකපු හොදම පැහැදිලි කරීම

 3. Suba says:

  Mara Thamai Hora

 4. Mongal Perera says:

  Namatath Lajjai “Perera”

 5. Champa says:

  If the President genuinely wants to “revive the economy”, he should let Dr. Indrajit Coomaraswamy go and appoint Dr. W.A. Wijewardene as the Governor of the Central Bank and take the Central Bank under his purview.

  There is no question or argument about Dr. Coomaraswamy’s credentials. However, he doesn’t have any experence in handling the economy of a country, let alone a severe economic crisis.

  I listened to a speech by Dr. D.A. Wijewardene before, I think it was about the leaked document related to Perpetual Treasuries. At that time also I was of the view that the Central Bank should be headed by someone like Dr. Wijewardene.

  Dr. Wijewardene retired as the Senior Deputy Governor. He has immense experience in the Central Bank. The need of the hour is handing over the Central Bank to an experienced, learned person.

  Dr. Indrajit Coomaraswamy was in office, I don’t remember exactly, may be nearly an year already. If he was capable in handling the subject the economy should be reviving by now. Yet, as we all know the economy is even more dire than before.

  What the President, the Government, the Opposition should understand is, the Bond Scam is not the whole Central Bank. There are so many other activities. The Central Bank itself is not the economy. There are other sectors. Nevertheless, the Central Bank is the heart of the economy of any country. It should be free from any politicial influence. A political appointee like Dr. Coomaraswamy can’t rescue the plunging economy. If he was capable of doing that, the economy should be in good stead by now.

  The President should seriously consider in relieving Dr. Coomaraswamy from his position and appoint Dr. W.A. Wijewardene as the Governor of the Central Bank and free the Central Bank from political influence.

  Nobody in the Opposition should expect him to run after Bond Rogues, but pay serious attention to bring forth a real solution to the economic malaise. He won’t be able to do it overnight, I mean he can’t stop the rain, but at least the country can use his experience to mitigate the havoc caused by flood.

  • Perera says:

   pissek

  • බන්ඩයියා says:

   Do you seriously think uneducated Sira has the desire, the ability and most of all the willpower to revive the deliberately plummeted economy? I do not think so. As for parliamentarians, joint opposition cannot muster power to topple this government. Most other mps are of Sirisena’s calibre and the learned, they have their own vile objectives and goals. In any case, the country will be broke long before next election.

   • Champa says:

    The Joint Opposition will never topple Ranil’s government. They took people a ride. They had a deal from the beginning. They protected Ranil all this time, against people’s wishes. What I said all this time has been proved by the Devil himself.

    As for the ‘uneducated’ – I think we need a better definition for that word. Look at the man whom everybody thought is well educated ruining the country by selling all our precious assets to foreigners, taking our beloved security forces personnel to the galore and trying to divide the country by way of a Federal Constitution? Which one is better for the country? I definitely go for the ‘uneducated’ as I love my country more than my life.

 6. Nelu says:

  Don’t Forget.
  All right ! the Previous government done big mistake to the country as all said and saying.
  Tell me now where the Current accuracy government.
  Please Understand to day we are loosing the national identity of Sri Lanka in every side.
  President act as a dumb fellow.
  Day by day Country is going down. No solution.
  INDEED WE NEED a REALLY CHANGE NOW.
  enough

Main News