බැදුම්කර කොමිසමේදී විගණකාධිපති බැදුම්කර හොරුන්ගේ රෙදි ගලවයි..

June 13, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
බැදුම්කර කොමිසමේදී විගණකාධිපති බැදුම්කර හොරුන්ගේ රෙදි ගලවයි..

රජයේ විගණකාධිපතිවරයාට ඕනෑම ලේඛනයක්‌ පරීක්‍ෂා කිරීමට බලය තිබුණත් මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධ විමර්ශනයේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රහසිගතභාවය යන කරුණු ඉදිරියට දමමින් විගණන විමර්ශනයට අදාළ ඇතැම් තොරතුරු ලබාදීම ප්‍රතික්‍ෂේප කළ බව රජයේ විගණකාධිපති ගාමිණී විඡේසිංහ මහතා කීවේය.

මේ නිසා විගණනයට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක්‌ මුලසිටම මතු වු බවද ඔහු කීවේය.

බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් රජයේ විගණකාධිපතිවරයා මේ බව කීවේය.

ඉල්ලා සිටි තොරතුරු නොලැබුණු බවත් එම තොරතුරු ලබාදීම ප්‍රතික්‍ෂේප කරමින් මහ බැංකුව කාලය ගත කළ බැවින්

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව අපහසුතාවට පත්වූ බවද විගණකාධිපතිවරයා කීවේය.

විශේෂයෙන් ප්‍රශ්නගත බැඳුම්කර නිකුතුවලට අදාළ ද්විතිතියක වෙළෙඳපොළ තොරතරු ලබාදීම මහ බැංකුව විසින් ප්‍රතික්‍ෂේප කළ බවද විගණකාධිපතිවරයා කොමිසමට කීවේය.

තමා ද්විතියික වෙළෙඳපොළ තොරතුරු ලිතව ඉල්ලා සිටියත් එම තොරතුරු මහ බැංකුව සතුව නැතැයි කියමින් එම තොරතුරු ලබා දීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රතික්‍ෂේප කළ බවද ගාමිණී විඡේසිංහ මහතා කීවේය.

එම ලිත ඉල්ලීම ඇතුළත් රජයේ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත 2016 ජුනි 15 දින යොමු කළ ලිපිය සහ ඊට මහ බැංකුව විසින් එවන ලද පිළිතුර ද විගණකාධිපතිවරයා විසින් කොමිසමට ඉදිරිපත් කළ අතර එය කොමිසමේ විමර්ශණ ලේඛනයක්‌ ලෙස සලකුණු කරන ලදී.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්‌ ජයවර්ධන (සාමාජික) – 2016 ජුනි 15 දිනෙන් පසු ඔබ නැවත තොරතුරු මහ බැංකුවෙන් ලිතව ඉල්ලුවාද?

රජයේ විගණකාධිපති – නෑ. තොරතුරු නැති බව මහ බැංකුව කියපු නිසා නැවත ඉල්ලුවේ නෑ. එහෙත් පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව ඉල්ලා තිබුණා.

විනිසුරු ජයවර්ධන – විගණන විමර්ශනයට අවශ්‍ය තොරතුරු මහ බැංකුවෙන් ලැබුණාද?

රජයේ ගණකාධිපති – ඇත්ත වශයෙන්ම නෑ. මහ බැංකුව තොරතුරු ලබාදීම ප්‍රතික්‍ෂේප කරමින් තමයි කල් ගත කළේ.

බැඳුම්කර නිකුතුවලට අදාළ ද්විතියික වෙළෙඳපොළ තොරතුරු ලබාදීම ප්‍රතික්‍ෂේප කළත් ඊට අදාළ ප්‍රාථමික වෙළෙඳපොළ තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ මහ බැංකුවෙන් ලබාගත් බවද රජයේ විගණකාධිපතිවරයා කීවේය.

2015.02.27 දින භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියේදී ලැබුණු රු. බිලියන 20.708 ක ලංසු ප්‍රමාණයක්‌ රු. බිලියන 13.6 ක ලංසු ලැබී තිබුණේ වෙන්දේසිය අවසන් වීමට මිනිත්තු අටකට (08) පෙර බවත් ඉන් බිලියන 13 ක්‌ම ඉදිරිපත් කර තිබුණේ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ ආයතනයෙන් බවත් රජයේ විගණකාධිපතිවරයා කොමිසම හමුවේ කීවේය.

අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා විසින් රජයේ විගණකාධිපති ගාමිණී විඡේසිංහ මහතාගේ සාක්‍ෂිය මෙහෙයවන ලදී.

– දිවයින

594 views
Main News