බැදුම්කර මගඩියේ විගණකාධිපති වාර්තාව ගැනත් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් කැදවයි…

February 6, 2017 at 8:02 am | lanka C news
බැදුම්කර මගඩියේ විගණකාධිපති වාර්තාව ගැනත් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් කැදවයි…

මහ බැංකු බැඳුම්කර ගැන විගණකාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් පැවැත්වීමට ආණ්ඩු පක්ෂය තීරණය කර ඇත.

මුදල් ඇමති රවි කරුණානායකගේ ඉල්ලීමක් අනුව මෙම විවාදය සිදු කිරීමට නියමිතය.

ඒ අනුව නුදුරේදීම මෙම විවාදය පැවැත්වෙනු ඇති බවට පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග කියා සිටී.

6 views
Main News