බැසිල් මහ මෝඩයෙක්.. දිවිනැගුම සල්ලි ආණ්ඩුවේ බැංකුවල දාල අඩු පොලියක් ගත්තේ.. මං හිටියා නම් බැදුම්කර ගන්නවා…

November 24, 2016 at 7:08 am | lanka C news
බැසිල් මහ මෝඩයෙක්.. දිවිනැගුම සල්ලි ආණ්ඩුවේ බැංකුවල දාල අඩු පොලියක් ගත්තේ.. මං හිටියා නම් බැදුම්කර ගන්නවා…

හිටපු ඇමති බැසිල් රාජපක්‍ෂට මුදල් ගැන හරි අවබෝධයක් නොතිබුණ බවත් එම අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින්ටද ඒ ගැන අවබෝධයක් නොතිබු බවත් සමාජ බලගැන්වීමේ හා සුබසාධන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක සමෘද්ධිලාභි පවුල්වල දරුවන්ගේ උත්සවයක් අමතමින් කියා සිටියේය.

සමෘද්ධියේ කෝටි ගණනක් මුදල් ලංකා බැංකුවෙත්, මහජන බැංකුවෙත්, ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේත්, තැන්පත් කොට අඩු පොලියක් ඒ සඳහා ලබාගත්තේ හිටපු ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂට මෙන්ම එවකට අමාත්‍යාංශයේ හිටපු නිලධාරින්ට මුදල් ගැන හරි අවබෝධයක් නැති කමෙන් බවද ඔහු පැවසීය. එසේ නොකර ඒ මුදල් මහාබැංකුවේ බැදුම්කර හෝ වෙනත් කටයුතුවලට යෙදෙව්වානම් මීට වඩා සමෘද්ධි දරුවන්ට ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට හැකි බද ඇමතිවරයා තව දුරටත් සදහන් කලේය.

ඉහත කාලයේදී ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස ක්‍රියාකලේ ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර වන අතර එම අමාත්‍යාංශයට අමතරව ඔහු මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාද විය.

151 views