බුද්ධගමට පමණක් මුල් තැන දීමට සියලු පක්ෂ එකඟ නෑ.. රනිල් කියන්නේ බොරු.. – TNA සුමන්තිරන්

October 11, 2016 at 2:10 pm | lanka C news
බුද්ධගමට පමණක් මුල් තැන දීමට සියලු පක්ෂ එකඟ නෑ.. රනිල් කියන්නේ බොරු.. – TNA සුමන්තිරන්

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පසුගියදා කොලොන්නාව සේදවත්ත වෙහෙරගොඩ විහාරයේ පැවති උත්සවයකදි පැවසුවේ වර්තමානයේ මෙන්ම නව ව්‍යයවස්ථාව අනුවත් බුද්ධගමට රජය මුල් තැන දී කටයුතු කරන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කවුරුත් ප්‍රශ්නයක් ඇති කර ගත යුතු නැති බවයි.

එමෙන්ම නව ව්‍යයවස්ථාවේ සම්බන්ධයෙන් සියලු පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට පත්කරන ලද තේරිම් කමිටුවේදී පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන කිසිම පක්ෂයක් ද්‍රවිඩ සoධානය ඇතුළුව බුද්ධාගම මුල් කොට රජය ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධව විරුද්ධ නොවු බවය. එමෙන්ම ඉදිරියේදී එන නව ව්‍යයවස්ථාව අනුවත් බුද්ධාගමට හිමි නිසි ස්ථානය ඒ ආකාරයෙන්ම රජය මගින් ආරක්ෂා කොට ඇති බවයත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකු ප්‍රශ්නයක් නොකර ගත යුතුය යන්නයි.

එහෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරමින් ද්‍රවිඩ සoධානයේ නියෝජ්‍ය නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් ඒ සුමන්තිරන් කියා සිටින්නේ නව ව්‍යයවස්ථාවේ සම්බන්ධයෙන් සියලු පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට පත්කරන ලද තේරිම් කමිටුවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම කරුණක් සාකච්ඡා නොකළ බවයි. එමෙන්ම රජය විසින් බුද්ධාගම මුල් කොට ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධව තම පක්ෂයේ තරයේ විරුද්ධ බවත් එක ආගමකට පමණක් විශේෂ කොට සැලකීම් නොකොට රජය විසින් සියළු ආගම් සඳහා සම ස්ථානයක් ලබාදිය යුතු බවය.

ඉහත ද්‍රවිඩ සoධානයේ ප්‍රකාශයට අමතරව ව්‍යයවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් පත්කල මහජන අදහස් ලබා ගැනීම නියෝජිත කමිටුව මගින්ද රජයට යෝජනා කොට ඇත්තේ බුද්ධගමද අනිකුත් ආගම මෙන් සාමාන්‍ය ලෙස රජය මගින් සැලකිය යුතු යන්නත් නව ව්‍යයවස්ථා අනුව බුද්ධගමට ප්‍රමුඛස්ථානය දී රජය විසින් එය පෝෂණය කොට සුරක්ෂිත කීරිම මෙන්ම සෑම ආගමක් සඳහා රජය ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රමුඛස්ථානය දී රජය විසින් එය පෝෂණය කොට සුරක්ෂිත කීරිම කල යුතුය යන්නය.

39 views
Main News