බුදු පිළිම විනාශ කරන්නේ සංහිඳියාවට විරුද්ධ පිරිසක්..

January 12, 2017 at 8:40 am | lanka C news
බුදු පිළිම විනාශ කරන්නේ සංහිඳියාවට විරුද්ධ පිරිසක්..

බුදු පිළිම විනාශ කිරීම පිටුපස සිටින්නන් සංහිඳියාවට විරුද්ධ පිරිසක් විසින් යයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හෙල බොදු සවිය සංවිධානය පවසයි.

බුදුගල ජිනවංශ හිමියන්ගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

123 views
Main News