බෝපගේ නොකියාම ගෙදර යවයි.. මුදල් ලේකම්ට මාධ්‍ය ලේකම් කමත් දෙයි..

June 2, 2017 at 6:47 pm | lanka C news
බෝපගේ නොකියාම ගෙදර යවයි.. මුදල් ලේකම්ට මාධ්‍ය ලේකම් කමත් දෙයි..

මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් ලෙස ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා ජනමාධ්‍ය අමාතංශයේ ලේකම්වරයා වශයෙන්ද පත් කර ඇත.

ජනමාධ්‍ය ලේකම් ලෙස කටයුතු කල නිමල් බෝපගේ මහතාට මේ සම්බන්ධයෙන් දන්වා නැති අතර මේ වන විටත් සමරතුංග මහතා ජනමාධ්‍ය ගේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටී.

බෝපගේ මහතාට මේ වන තෙක් කිසිදු තනතුරක් ලැබී නැත.

105 views
Main News