භික්‍ෂුන්ට මත්පැන් පානය කැප යයි කතිකාවක් ආරම්භ කල යුතුයි…

April 12, 2021 at 11:20 am | lanka C news
භික්‍ෂුන්ට මත්පැන් පානය කැප යයි කතිකාවක් ආරම්භ කල යුතුයි…

මත්පැන් පානය රිය පැදවීම වැනි දේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට කැප ය යනුවෙන් කතිකාවක් ඇති කරගෙන සංඝ සමාජයට සිදුවන නින්දාව නැති කළ යුතු යැයි ආචාර්ය නිර්මාල් දේවසිරි මහතා සඳහන් කරයි.

තම සමාජ ජාල ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු මේ බව පෙන්වා දෙයි.

ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කරන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට බුලත්විට කෑම කැප නම් මත්පැන් පානය අකැප වීමට ද හේතුවක් නැති බවයි.

වාහන වල යාම කැප නම් වාහන එළැවීම අකැප වීමට හේතුවක් නැතැයි ඔහු පෙන්වා දෙයි.

41,726 views

63 Comments to “භික්‍ෂුන්ට මත්පැන් පානය කැප යයි කතිකාවක් ආරම්භ කල යුතුයි…”

 1. kandyan says:

  Since the Govt is in a brink this bugger has started to talk. These shit pieces must flushed. ASAP

 2. H.Wickramasinghe says:

  You don’t want to advise to the Buddhist priests regarding what they should do. They should follow buddas teaching. If they are not agreed they can give up the priesthood. They can’t get all the benefits of priesthood without following buddas teaching.
  You also look after your job without putting the finger into others work.You have enough work to do in university

 3. sumith says:

  He open mouth for money

Main News