මංගල උත්සවවල නැටුම් තහනම්.. නටන්න හැකි මනාල ජෝඩුවට පමණයි..

June 1, 2020 at 12:40 pm | lanka C news
මංගල උත්සවවල නැටුම් තහනම්.. නටන්න හැකි මනාල ජෝඩුවට පමණයි..

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට වන සෞඛ්‍ය නිර්දෙශ යටතේ මංගල උත්සව පැවැත්වීමේ දී එකිනෙකා අතර ආරක්ෂිත දුරක් පවත්වාගෙන නොහැකි නිසා නර්තනඅංග පැවැත්වීම සුදුසු නැති බව නිර්ේදශ කර ඇත.

මංගල උත්සව පවත්වා ගෙන යාම සඳහා සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති මාර්ගෝපදේශ මාලාවේ මේ බව දැක්වෙයි.

ඒ අනුව මංගල උත්සව වලදී නර්තන ඉදිරිපත් කරන නර්තනටේ යෙදීමට අවස්ථාව දිය යුත්තේ මනාලිය හා මනාලයාට පමණක් බව මාර්ගෝපදේශයන්හි දැක්වෙයි.

එසේම අවශ්‍ය නම් උපරිම වශයෙන් පුද්ගලයන් සිව් දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමකට අවසර දිය හැකි බවත් එම පිරිස් තමන් විසින්ම හැඩ ගන්වාගත යුතු බවත් එහි සදහන්ය.

මංගල උත්සවවලදී මත්පැන් පානයට ඉඩ නොතැබිය යුතු බවත් සෑම විවාහ මංගල්‍යයක දී ම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධ නිලධාරියෙකු පත් කළ යුතු බවත් නිර්දේශ කර තිබේ.

851 views
Main News