මටත් ලොකු බඩක් තිබුණා.. දුලිප් මෙන්ඩිස්ටත් තිබුණා.. තරග දිනන්න බඩ බාධාවක් නෑ.. ජනාධිපති-ක‍්‍රීඩා ඇමති වැරදයි..- අර්ජුන

July 2, 2017 at 3:26 am | lanka C news
මටත් ලොකු බඩක් තිබුණා.. දුලිප් මෙන්ඩිස්ටත් තිබුණා.. තරග දිනන්න බඩ බාධාවක් නෑ.. ජනාධිපති-ක‍්‍රීඩා ඇමති වැරදයි..- අර්ජුන

බඩ ලොකුවීම හා ක‍්‍රිකට් අතර ඇති සම්බන්ධය සම්බන්ධයෙන් ඇමති අර්ජුන රණතුංග මහතා අදහස් පල කරයි.

තමනට මෙන්ම දුලිප් මෙන්ඩිස්ටද ලොකු බඩක් තිබූ බවත් එය ලකුණු රැස් කරන්නට හෝ තරග දිනවන්නට බාධාවක් නොවූ බවද ඔහු සදහන් කරයි.

42 views