මට Sex එපා.. හැමදාම මට ඒක කරනවා.. – ලංකාවේ අලූත්ම FB රැල්ල මෙන්න..

January 8, 2017 at 11:37 pm | lanka C news
මට Sex එපා.. හැමදාම මට ඒක කරනවා.. – ලංකාවේ අලූත්ම FB රැල්ල මෙන්න..

මේ දිනවල Facebook වල  ශ්‍රීලංකාවේ තරුණ තරුණියන් අතර වඩාත් ජනප්‍රියව පැතිරෙන රූප රාමුවකි.

ෆේස්බුක් ජාලය තුල මෙම පින්තූරයට ඉහල බෙදාගැනීම්, ලයික් ප‍්‍රමාණයක් දක්නට ඇත.

“මට Sex එපා මගේ ආණ්ඩුව හැමදාම මට ඒක කරන නිසා”

 

565 views