මත්තල වී ගබඩාවේ පුහුණුවට යන නිලධාරීන්ට පත්වීම්..

December 20, 2016 at 8:40 am | lanka C news
මත්තල වී ගබඩාවේ පුහුණුවට යන නිලධාරීන්ට පත්වීම්..

ලංකා රාජ්‍ය ආයතන ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට එක් ආයතනයකට අළුතින් බඳවා ගන්නා සේවක පිරිසක් සඳහා ලබාදෙන වැඩිම කාලය වන වසරක පුහුණුවක් සඳහා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය, මත්තල කාර්යාලය තෝරාගෙන ඇත.

සේවක/ සේවිකාවන් 26 දෙනාගේ පුහුණුවට රුපියල් ලක්ෂ 50ක් පමණ වියදම් වේ.

අදාළ නිලධාරීන් සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය එළඹෙන සිකුරාදා, 2016 දෙසැම්බර් 23 දින සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ පරවි ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.

මේ දින වල අධිකාරී ප්‍රධානීන්, ප්‍රවාහන හා ගුවන් සේවා ඇමති නිමල් සිරිපාල සමග පවතින ගැටළුකාරී තත්වය සමථයට පත් කරගැනීම සඳහා අදාළ පත්වීම් ලිපි ලබාදීමට අමාත්‍යවරයාට ආරාධනා කොට ඇත.

– අමිල

57 views
Main News