මධ්‍යම අධිවේගය අඩි තුනක් හදන්න ලක්‍ෂ 41යි.. හදන්නේ මැණික්වලින්ද..

September 10, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
මධ්‍යම අධිවේගය අඩි තුනක් හදන්න ලක්‍ෂ 41යි.. හදන්නේ මැණික්වලින්ද..

යෝජිත මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිරිකිරීම සදහා අඩි තුනකට රුපියල් ලක්‍ෂ 41ක් වැය වන බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇති බව පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී නාමල් කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

391 views
Main News