මධ්‍යම ආණ්ඩුකාරට ජනපති තවත් තනතරක් දෙයි..

May 30, 2019 at 2:03 am | lanka C news
මධ්‍යම ආණ්ඩුකාරට ජනපති තවත් තනතරක් දෙයි..

මහනුවර, මාතලේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රීක්කයන්හි , දිස්ත්‍රීක් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල නව සම සභාපති වශයෙන් මැයි මස 23 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වර්තමාන මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරය හොබවන ජනාධිපති නීතිඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කර තිබේ.

ජාතික සංවර්ධන සැලසුම්වලට අනුකූලව දිස්ත්‍රීක් මට්ටමේදී රාජ්‍ය ආයතන හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සියලුම සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, මෙහෙයවීම සහ පසුවිපරම් කිරීම දිස්ත්‍රීක් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ වගකීමක් වශයෙන් හදුනා ගත හැකිය.

– Rukmal Dushantha

330 views
Main News