මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි…

March 20, 2020 at 2:03 am | lanka C news
මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි…

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවල පිහිටි ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට 19 දින පසව්රුවේ වර්ෂාවක් පතිත විය.

පුරා මාස 4 ක කාලයක් මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට වියළි කාලගුණයක් පැවතිම හේතුවෙන් ජල මුලාශ සිදි ගොස් ප්‍රදේශ පුරා පානිය ජල ගැටළුවක්ද මතු වි තිබුණි.

පැවති වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් තේ වගාවට සහ එලවළු වගාවටද දැඩි බලපැමක්ද එල්ල වි තිබුණි.

තේ වගාවේ තේ ගස් වියළි ගොස් තිබු අතර, එලවළු වගාවට ජලය ඉසිමට නොහැකි වු නිසා එලවළු ගොවින් එලවළු වගා නොකර සිටිමද පියවර ගෙන තිබුණි.

පැවති දැඩි වියළි කාලගුණයත් සමග කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටමද පහල බැස තිබුණි.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

69 views

One Comment to “මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි…”

  1. Vis8 says:

    This is good, the rain will wash down airborne viruses. Once they hit Earth, they will get deactivated.

Main News