මන්කි ෆොක්ස් පැතිරේ… ගෝලීය හදිසි තත්වයක් ප‍්‍රකාශයට පත් කෙරේ…

July 23, 2022 at 8:50 pm | lanka C news
මන්කි ෆොක්ස් පැතිරේ… ගෝලීය හදිසි තත්වයක් ප‍්‍රකාශයට පත් කෙරේ…

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් වදුරු උණ රෝගය සම්බන්ධයෙන් ගෝලීය හදිසි සෞඛ්‍ය තත්වයක් ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

මෙම අවදානම් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ රටවල් 75කට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් වදුරු උණ රෝගීන් 16,000කට වැඩි පිරිසක් හමුවීමෙන් පසුය.

50,120 views

26 Comments to “මන්කි ෆොක්ස් පැතිරේ… ගෝලීය හදිසි තත්වයක් ප‍්‍රකාශයට පත් කෙරේ…”

  1. David Milli-banda says:

    Environment taking the fight back to the NATO Countries.
    This is retribution………………

  2. JR says:

    වඳුරු උණ එකේ දරුණුම ප්‍ර⁣බේදය දැනටමත් ලංකාවෙ තියනවා.. වඳුරු අරගල ගාය උණ… ඒක හැදෙන එවුන්ට රටවල් වල ආණ්ඩු පෙරලන්න කැරලි ගහන තරම් අමාරු වෙනවා..

Main News