මන්ත‍්‍රී නාමල් හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම ගැන අජිත් පෙරේරාට, නලින් බණ්ඩාරට අයන්නේ සිට උගන්වා යවයි…

August 6, 2017 at 10:00 am | lanka C news
මන්ත‍්‍රී නාමල් හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම ගැන අජිත් පෙරේරාට, නලින් බණ්ඩාරට අයන්නේ සිට උගන්වා යවයි…

හිරු රූපවාහිනියේ බලය දේශපාලන විවාදයට මෙවර විපක්‍ෂය වෙනුවෙන් සහභාගී වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතා ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ඇමති අජිත් පෙරේරා හා මන්ත‍්‍රී නලින් බණ්ඩාර හමුවේ තියුණු ලෙස කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් තර්ක ගොඩ නැගීය.

විවාදය පැවතියේ හම්බන්තොට වරාය පැවරීමේ ගිවිසුම ගැන වන අතර මන්ත‍්‍රීවරයා එම ගිවිසුම් ගැන මෙන්ම හම්බන්තොට වරය සමග බැදුනු ලෝක බල දේශපාලනය ගැනද විශාල වශයෙන් අධ්‍යන කර ඇතැයිද පෙනින.

සම්පුර්ණ විඩියෝව මෙතනින්

86 views