මන්නාරම් සමූහ මිනිස් වලෙන් හමු වූ ඇටසැකිල්ලක් කම්බියකින් බැඳලා.. මුලු සිරුරු ගාන 266 ක්..

December 7, 2018 at 12:40 pm | lanka C news
මන්නාරම් සමූහ මිනිස් වලෙන් හමු වූ ඇටසැකිල්ලක් කම්බියකින් බැඳලා.. මුලු සිරුරු ගාන 266 ක්..

මන්නාරම,පැරණි සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයෙන් හමුවුසමූහ මිනීවලේ සිදු කරන ලද  කැනීම් කටයුතු අද (07) දක්වා සිදු කරන ලද කැනීම් වලදී මිනිස් ඇටසැකිලි සිරුරු 266 ක්හමුවූ බවට කැනීම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ මෙහෙයවන විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරී ශමින්දරාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

මෙසේ හමු වූ ඇට සැකිලිවලින් 266 වන ඇටසැකිල්ලේ කකුල් වල අස්ථි කිසියම් ලෝහයකින් බැඳ ඇති ආකාරයක් දැක්වෙන අස්ථියක් හමු වූ බවටත් එම අස්ථිය මන්නාරම් මහෙස්ත්‍රාත් ආර්.සරවනාරාජා මහතාගේ අධික්ෂණය පිණිස අධිකරණය වෙතට යොමු කොට ඇති බවටත් අදාල ලෝහය කුමන ආකාරයක එකක්දැයි හරියටම මෙතෙක් අනාවරනය වී නොමැති බවටද  කැනීම් සිදු කරන විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

අද (07) වන විට මන්නාරම් සමූහ මිනිස් වලේ දින 113 ක් පුරාවට සිදු කරන ලද කැනීම් වලදී මිනිස් සිරුරු ඇටසැකිලි 266ක් හමු වී ඇති අතරම ගොඩගත් සිරුරු 266න් සම්පූර්ණ සිරුරු කොටස් 260ක් කට අදාළ සිරුරු වෙන්කොට ‍තමන්ගේ භාරය යටතේ මන්නාරම අධිකරණ සංකීර්ණයේ විශේෂිත කුටියක තැන්පත් කොට ඇති බවට විශේෂඥ වෛද්‍ය ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැඟීල්ල කඩා දැමීමෙන් ඉවත් කළ පස් රැගෙන ගිය මන්නාරම එමිල් නගර් ප්‍රදේශයේ පස් ගොඩක තිබි මාර්තු 26 වැනිදා අස්ථි කොටස් තොගයක් හමුවීමෙන් අනතුරුව අදාළ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම ආරම්භ කරනු ලැබීය.

මන්නාරම පොලිසිය අදාළ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව පළමුව මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් ඒ.ජි.ඇලෙක්ස් රාජා මහතාගේ නියෝග යටතේ අදාළ ස්ථානයේ කැනීම් කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබීය.

වර්ථමානයේ මන්නාරම නව මහේස්ත්‍රාත් ආර්.සර්වනරාජා මහතාගේ නියෝග යටතේ විශේෂඥඅධිකරණ වෛද්‍ය සමීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා, මන්නාරම පොලිස්නිළධාරීන්,මන්නාරම අධිකරණ නිළධාරීන්, රජයේ රස පරීක්ෂකනිළධාරීන්ගේ සහයෝගය යටතේ අදාළ ස්ථානයේ පරීක්ෂණ පැවත්වුණි.

වන්නිරොමේෂ් මධුෂං

118 views
Main News