මර හඩ දෙන සයිලන්සර ඇති යතුරු පැදි අල්ලනවාට විරෝධය..

May 15, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
මර හඩ දෙන සයිලන්සර ඇති යතුරු පැදි අල්ලනවාට විරෝධය..

අධික ශබ්දයක් නිකුත්වන සයිලන්සර සහිත යතුරු පැදිකරුවන්ට දඩ පැනවීමට විරෝධය දක්වන බව සමස්ථ ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

මේ බව සදහන් කරමින් එම සංගමය විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

375 views