මලගම පෙනි පෙනී සලූසල සල්ලි කයි..

October 5, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
මලගම පෙනි පෙනී සලූසල සල්ලි කයි..

මෙම 2017 වසර අවසානයත් සමගින් ඈවර කිරීමට නියමිත ‘ලංකා සළුසල’ ආයතනයේ වත්මන් සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයත් සේවකයන් 17 දෙනෙකුත් නඩත්තු කිරීම සඳහා මසකට රුපියල් ලක්ෂ 10 කට අධික මුදලක් වැය කරන්නේ යයි වාර්තා වෙයි.

සභාපතිවරයාගේ මාසික වැටුප රුපියල් දෙලක්ෂ තිස් පන්දාහක් වන අතර විධායක අධ්‍යක්ෂ වරයාගේ වැටුප රුපියල් එක්ලක්ෂ විසිදහසක් ද මුදල් කලමණාකරුගේ වැටුප රුපියල් 120,000ද වෙයි.

මසකට දෙවරක් වශයෙන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්ද පැවැත්වෙන්නේ ඒ සඳහා රුපියල් අනූදාහක මුදලක්ද වැය කරමිනි.

මේ අතර ගිණුම් අංශයේ රාජකාරි සඳහා යයි අලූතින් සේවකයන් දස දෙනෙකු බඳවා ගැනීමටද සම්මුඛ පරීක්ෂණ සිදුකර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

33 views
Main News