‘මහපොළ ‘ නම ඉවත්කරනේ දැක්මක් නැති නායකයින්…

September 9, 2018 at 8:02 am | lanka C news
‘මහපොළ ‘ නම ඉවත්කරනේ දැක්මක් නැති නායකයින්…

සමස්ත ලංකා පාරිභෝගික අධිකාරි විමර්ශන නිලධාරීන් ගේ සංගමය විසින් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

‘මහපොළ ‘ නම ඉවත්කරනේ දැක්මක් නැති නායකයින්…

දිවංගත අමාත්‍ය ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාගේ උදාර සංකල්පයක් මත බිහි වූ ‘මහපොළ’ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල නම වෙනස් කර එ සදහා ‘ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ශිෂ්‍යත්ව ‘ක්‍රමය ලෙස සංශෝධනය කිරීමට වත්මන් රජය කටයුතු සිදුකරමින් සිටි.

වත්මන් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යින් ‘මහපොළ’ ශිෂ්‍යත්වය හදුන්වා දුන් ලලිත් ඇතුලත්මුදලි නාමය නොදන්නා නිසා මෙලෙස ‘මහපොළ’ නම වෙනස් කිරිමට රජය කටයුතු සිදුකරන බව පවසා ඇත.

එහෙත් රජයක් ලෙස සිදුකලයුතු වගකීම එදා මෙදා බිහිවුණු සියලුම රජයන් පැහැර හැරීම නිසා අද පුද්ගල නාමයන් යෙදීමටත් එවායේ නිර්මාතෘවරු මතක් කර දීමට වර්තමානයේ සිදුවී ඇත.

‘මහපොළ’ සංකල්පය මත ලංකාවේ ආරම්භ කරන ලද අධ්‍යපන හා වෙළඳ ප්‍රධර්ශන ක්‍රමය ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාගේ අභාවයත් සමග අවසන් වු අතර පැවති හා පවතින රජයන් විවිධ නාම යොදා ගනිමින් ‘දැයට කිරුළ’ හා ‘ එන්ට්‍රප්යිටස් ශ්‍රී ලංකා ‘ ලෙස ඔහුන්ගේ වැඩසටහන් ලෙස මෙම මහපොළ සැනකෙලිය වර්තමානයේ ජනතාව අතරට ගෙන යාමට උත්සාහ කරමින් සිටී.

නමුත් රජයක් ලෙස කල යුත්තේ ‘මහපොළ’ නමින් එම ප්‍රධර්ශනය පවත්වා ලැබෙන ආදායම එම අරමුදලට යෙදවීම හා ගෞරවය ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා වෙත ලබාදීමට කටයුතු සිදු කිරීම බව අප සංගමයේ අදහසයි..එමගින් මහපොළ මෙන්න ලලිත් ඇතුලත්මුදලි නාමය වත්මන් සමාජයේ ජනගත කිරීමට හැකියාව ඇත..

නමුත් එවැන්නක් සිදු කිරිමට රජයන් කටයුතු සිදු නොකරන්නේ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි නාමයට වඩා පවතින දේශපාලකයින්ගේ නාමය ඔහුනට අවශ්‍ය නිසාවෙන් බව අප සංගමය අවධාරණය කිරීමට කැමැත්තෙමු.

ලංකා දික්කුඹුර
ලේකම්
සමස්ත ලංකා පාරිභෝගික අධිකාරි විමර්ශන නිලධාරීන් ගේ සංගමය

93 views
Main News