මහා ගල් පාරට පෙරලී පාර වැසී යයි…ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගය වසා දැමේ.. [Video]

October 26, 2019 at 8:40 am | lanka C news
මහා ගල් පාරට පෙරලී පාර වැසී යයි…ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගය වසා දැමේ.. [Video]

ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර ඇත.

ඇති වී තිබෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක්ම නාය ගොස් තිබීම මීට හේතුවයි.

මාර්ගයේ ස්ථාන ගණනාවකම ගල් පෙරළීම් වලින් සිදුවෙමින් පවතී.

මෙම අනතුරුදියක තත්වය පහව යන තෙක් නැවත දැනුම් දෙන තුරු මාර්ගය වසා තැබීමට තීරණය කර ඇත.

12,161 Viewers
Main News